Våra priser

Sorigo erbjuder kvalitativ läxhjälp i matte, kemi, fysik, biologi, engelska, samhällsvetenskapliga ämnen och moderna språk.

Priset för regelbunden läxhjälp är 359 kr/h inkl. moms. ”Regelbunden läxhjälp” innebär läxhjälp varje eller varannan vecka.

Priset för läxhjälp vid enstaka tillfällen är 399 kr/h inkl. moms. All läxhjälp som inte innefattas i ”regelbunden läxhjälp” räknas in i denna priskategori.

Faktura skickas en gång per månad och läxhjälpen betalas i efterskott om inget annat bestämts.

 

Reseersättning
Vi använder oss av reseersättning baserat på var du bor. Kostnaden för reseersättning beror på hur långt Din studiecoach måste åka. Kontakta oss för uppgift om vad din reseersättning blir.
Körsträcka mindre än 1 mil: 30 kr.
Körsträcka mindre än 1,5 mil: 50 kr.
Körsträcka mer än 1,5 mil: 75 kr.
En del studiecoacher kan cykla eller åka buss/tåg på sina periodkort och då tar vi givetvis inte ut någon reseersättning.